top of page

ON-TRACK richt kinderkoor op in Vlaamse opvangcentra

ON-TRACK is een nieuw maatschappelijk project met als doel kinderen die in een opvangcentrum voor asielzoekers verblijven op een speelse wijze Nederlands te leren via muziek. In het opvangcentrum van Fedasil in Kapellen werd alvast een eerste kinderkoor opgericht. Het project wordt gefinancierd door Studio 100 en medeaandeelhouder Soudal en georganiseerd door SPOTZ-ON.


Fedasil Kapellen © Studio 100
Fedasil Kapellen © Studio 100

Met dit nieuwe initiatief gaan kinderen die in een opvangcentrum voor asielzoekers verblijven muzikaal aan de slag. Het doel is om een koor op te richten voor minderjarige asielzoekers. ON-TRACK organiseert wekelijks zangrepetities voor de kinderen. Spelenderwijs wordt de muziek aangebracht en ligt de focus verder op het beter begrijpen en het leren van de taal. Er wordt in het koor dan ook voornamelijk gewerkt met Nederlandstalige muziek. Op die manier kan de taal aangescherpt worden en leren de kinderen tevens onze cultuur wat beter kennen. Muziek ligt aan de basis, maar het project wil ook een verschil maken, betekenis geven, de mogelijkheid bieden om kinderen dingen te laten zien en ontdekken. Fedasil Kapellen was dan ook meteen gewonnen voor een samenwerking met ON-TRACK.


Fedasil Kapellen © Studio 100
Fedasil Kapellen © Studio 100

ON-TRACK is een nieuw maatschappelijk project dat ontsponnen is vanuit Studio 100 en medeaandeelhouder Soudal. Zij hebben de handen in elkaar geslagen om dit project te ondersteunen.


Hans Bourlon, topman Studio 100: “Al jaren ben ik zelf peter van een Somalische vluchteling en begeleid ik hem om zijn weg te vinden in onze soms complexe maatschappij. Het is heel belangrijk dat we de kinderen die in opvangcentra verblijven de juiste handvaten kunnen aanreiken. Muziek kan daar een heel bepalende en stimulerende rol in spelen.“

Het opvangcentrum in Kapellen heeft reeds zijn jongerenwerking ‘De Vos’ waar allerlei activiteiten voorzien worden voor kinderen, maar iets specifiek met muziek ontbrak nog. Het centrum is dan ook enthousiast voor deze mooie samenwerking.


Fedasil Kapellen © Studio 100
Fedasil Kapellen © Studio 100
Nicole de Moor, Staatssecretaris voor asiel en migratie: "Het is niet altijd makkelijk om gewoon kind te zijn als je in een opvangcentrum woont. Het project ON-TRACK is daarom bijzonder waardevol. Het biedt kinderen een muzikale uitlaatklep. Tijdens de zanglessen mogen de kinderen creatief zijn, ontdekken ze, bouwen ze een sociaal netwerk uit en leren ze daarbovenop de taal. Over het leren van het Nederlands wordt veel gesproken, maar het is op deze manier dat het ook echt gebeurt. Samen zingen creëert een gevoel van samenhorigheid en versterkt het zelfvertrouwen. In het koor verwerven de kinderen dus heel wat vaardigheden die ook integratie bevorderen. Ik kan dergelijke projecten enkel toejuichen."

Momenteel is er een vast groepje van vijftien kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud die wekelijks de repetities volgen. Nel Swerts, dochter van Vic Swerts (CEO van Soudal), neemt voor dit project de rol op zich als artistiek coach. Zij neemt het koor onder haar vleugels en verzorgt de repetities inhoudelijk.


Nel Swerts, artistiek coach: “Ons opzet is om de integratie van deze kinderen via Nederlandstalige muziek te vergemakkelijken. Taal is erg belangrijk en via muziek gaat dit spelenderwijs. Het was, en dat is het nog steeds, een beetje aftasten aangezien we werken met kinderen uit verschillende culturen en met zeer uiteenlopende achtergronden. Het geeft ons enorm veel voldoening om hen elke week vol enthousiasme terug te zien, hun verhalen te horen en ook te zien hoe ze zich meer en meer openstellen.”

ON-TRACK heeft voorlopig enkel een samenwerking met Fedasil Kapellen, maar zou dit graag verder uitrollen over andere opvangcentra.


Bernard D’hoore, directeur Fedasil Kapellen: “Voor de kinderen van het centrum is de samenwerking met ON-TRACK een unieke kans om op een speelse manier in contact te komen met muziek en tegelijk hun Nederlands te oefenen. Dankzij de pedagogische aanpak van de lesgevers van ON-TRACK is er niet alleen een echt groepsgevoel bij de kinderen ontstaan maar leren ze ook hun eigen talenten ontdekken.”

Meer info over On-Track: https://spotz-on.be/on-track/

BRON: SPOTZ-ON, Studio 100

Comentarios


bottom of page